เจาะส่วนผสม Licorice Root คืออะไร

Licorice root คือ รากชะเอมเทศ …